SZKOLNY PROJEKT MISYJNY – GHANA 2017


Już 11. raz uczniowie Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu działający w szkolnym kole Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego wyruszą na misje. Tym razem pojadą do Ghany, aby tam w czasie wakacji roku 2017 na obrzeżach stolicy kraju Accry w Thema poprowadzić półkolonie dla ubogich dzieci. Zapraszamy do śledzenia realizacji naszego projektu, do wspierania materialnego, a przede wszystkim prosimy o modlitwę.

kraj: Ghana – AFRYKA
miasto: Accra

cel: połkolonia dla dzieci
termin realizacji: lipiec/sierpień 2017 r.
ilość osób: 8 osób + 1 opiekun
rodzaj podróży: bus + samolot
odpowiedzialny: ks. Jerzy Babiak [ jerzy.babiak@slo-wroc.pl ]

partnerzy: Ks. Piotr Wojnarowski sdb
Salesians of Don Bosco
P.O.Box 776
Ashaiman – GHANA
informacje dodatkowe: www.piotrsdb.org